අහිංසක ඔහු අපෙන් උදුරාගත් පාපතරයිනේ අසව්…!

  • June 4, 2021

ආලය මව් ගුණය හා පරිසර වැනුම

ගීයට කැටි කළා ප්‍රතිභාවෙන් උරුම

ජීවත් වුණේ මිය යායුතු බව දැනම

මේ ටික නොදැන මැරු බව අදහනු කොහොම

හතලිස් දෙවසරයි දිවියට ඉඩ ලැබුණේ

දෙගුණෙක වයසෙ වැඩ ඒ ටික දින කෙරුණේ

නල දත් පෙන්නවූ මදහස සිත රැඳුණේ

මිණි කිංකිණි හඬිනි දෙසවන් පණ පෙවුණේ

අවි අත දැරූ බැලයිනි ඒ පාළු රැයේ

තෙපිහට අහිංසක මුව ඇයි නොපෙනි ගියේ

නැතිවද ලියූ ගී කිසිදා රැඳුනෙ ළයේ

කෙළෙසද මලක් පොඩිකෙරුවේ පවට දැයේ

සිටියා නම් ගෙවෙයි අද හැත්තෑ හතර

කවි ගී දහස් ගණනක් නොමවෙයි නතර

එනමුත් සිදුවෙනා නොමිනිස්කම් නිතර

නොදැකම ගිය එකත් යහපතකය මිතුර

ආදරණීය ප්‍රේම්(ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් සූරීන්) ඔබගේ ජන්ම දිනය වූ අද පමණක් නොව සැමදාමමම ඔබ සිහිපත් කරමි. මේ පුංචි කවිපද ඔබේ නාමයට උපහාරයක්ම වේවා!

චන්දන ගුණසේකර

2021 පොසොන් මස 3 වෙනිදා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please mark all required fields.