ඩයනා කුමරියගෙන්….

  • April 19, 2021
  • 6 Comments

සිරි යහන ගිණිගෙන දැවුණු ඒ

මාළිගය මට දඟ ගෙයක්

ලෝකයක් සේ පෙම පිදූ මුත්

ඔහු කළේ මහ රැවටුමක්

මව් බිසවටත් නිතර පෙනුනේ

පුතා නොව මගෙ අඩුකමක්

ඔබ පමණි පියතුමණි ගිනි ගෙයි

සිසිල මට දුන් වෘක්ෂයක්

ළඟදි මෙහි ආ පුවත සැලවී

ආවෙ දුවගෙන මම ඉතිං

තනි උනා යැයි නොසිත ඉනු මැන

රකිමි දැන් සුරඟනකි මං

චන්දන ගුණසේකර

මෙම අනර්ඝ සිතුවම නිර්මාණය කළ සිත්තරාට සම්පූර්ණ ගෞරවය හිමි විය යුතුයි. මා එයට පද කිහිපයක් එකතු කළා පමණි.

6 Comments
Photo
Shyama April 19, 2021

දුකම හිතෙන ඒත් ආදරණීය පදවැල්. අපිටත් අපේ ආදරණීයන් හමු වෙනවා නම්!!

Photo
Chandana Gunasekera April 26, 2021

ගොඩක් ස්තූතියි!

Photo
Kanchana Dissanayaka April 19, 2021

ඉතා අගෙයි. නිර්මාණශීලියි. සංවේදී කවි සංකල්පනාවක්.

Photo
Chandana Gunasekera April 26, 2021

බෙහෙවින් ස්තූතියි ඔබට!

Photo
Upul Athukorala April 21, 2021

හරිම ලස්සනයි

Photo
Chandana Gunasekera April 26, 2021

ගොඩක් ස්තූතියි ඔබට!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please mark all required fields.